home    members    highlights    publications    instrumentation   theses     topforsker project     press

 
 

Some of our results have been reported in the press


Ny type elektronbølger på overflader (Ingeniøren), July 2007


A topological metal in one dimension (Physics), March 2009


Selvsamlende molekyler kan lede strømmen (Videnskabens verden,  April 2009 DR P1)


Danske Astrid aflurer hemmeligheder til transistorer i molekylestørrelse (Ingeniøren), May 2009


Nanostruktur af brint gør graphen egnet som halvleder (Ingeniøren), March 2010


Demuestran una rareza de la física (La Nacion), March 2010


Dansk forskningsgennembrud: Spin-transistoren er kommet inden for rækkevidde (Ingeniøren), August 2011


Rashba gets hotter and more pronounced (physicsworld.com), August 2011


Spin Control (Science, Editor’s Choice), September 2011


Interessant ist der Rand (Physik Journal, feature by Roland Winkler and Christian Ast), October 2011


Graphene: Silica in between (Nature Materials), October 2012


Graphene levitation (Nature Materials), December 2012


Two-dimensional electron gases: Digging up band structures (Nature Nanotechnology), May 2013


Grafen - vidundermaterialet, Danskernes Akademi, DR K (Interview about graphene on Danish national television), November 2013


Så er det bevist: Grafen kan omdanne sollys til strøm (videnskab.dk), July 2013


Atomtynde materialer kan føre til ny elektronik (Ingeniøren), June 2014


Graphene bilayer acts as semiconductor (Engineering and Technology Magazine), August 2014


Future of fast computer chips could be in graphene and not silicon says new research (nano werk), August 2014


Graphen nimmt Hürde auf dem Weg zum Computerchip (Futurezone Technology News Austria), September 2014


Material gives up its spin-splitting secrets (physicsworld.com), October 2014


International Research Team Reports Giant Spin-splitting in WSe2 (Compound Semiconductor), October 2014


Molibdenita revoluciona campo da spintronica (Inovacao Technologia), November 2014.


Grafen forvandler effektivt lys til elektricitet (videnskab.dk) Februar 2015